Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Hradec Králové / VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OCHRANY LESA

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OCHRANY LESA

Česká inspekce životního prostředí nabízí volné pracovní místo v oboru obchodu a cestovního ruchu na pozici VEDOUCÍ ODDĚLENÍ OCHRANY LESA. Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením 28 000 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ Bakalářské. Místem pracoviště je Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, okres Hradec Králové. Nástup možný od 1.12.2021. Další informace Vám poskytne Ing. Lukáš Trávníček.

Zaměstnavatel: Česká inspekce životního prostředí
Místo výkonu práce: Hradec Králové
Platové ohodnocení: 28 000 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.12.2021 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Kompletní požadavky na služební místo jsou zveřejněny na http://www.cizp.cz/Volna-mista
- Náplň činnosti na služebním místě: 1. Celostátní koordinace a metodické usměrňování inspekce ochrany přírody a krajiny, 2. Koordinace a metodické usměrňování aplikace lesního zákona na celostátní úrovni, 3. Výkon činností, které zajišťuje v oblasti ochrany lesa Česká inspekce životního prostředí (dále ČIŽP), především:
. výkon kontrolní činnosti,
. kontrola plnění uložených opatření,
. vyhotovování protokolů o kontrole,
. vedení správního a přestupkového řízení a provádění úkonů České inspekce životního prostředí jakožto správního orgánu ve správním a přestupkovém řízení, vyhotovování rozhodnutí o uložení pokuty anebo uložení opatření k nápravě v oblasti ochrany lesa,
. šetření a vyřizování podnětů,
. péče o spisové materiály, ukládání dat do centrálního systému podle platných řídících aktů.
4. Sestavování návrhů plánů kontrol oddělení ochrany lesa, se zohledněním priorit a celoinspekčního plánu činnosti, koordinace kontrolní činnosti a její vyhodnocování. Zpracování návrhů systémových opatření postupů pro kontrolní činnost s cílem vyloučení opakování nedostatků.
5. Celostátní spolupráce s orgány ochrany lesa na metodických dokumentech, spolupráce na celostátní koordinaci inspekce.
6. Samostatná příprava a zpracování analýzy kontrolní a správní činnosti včetně návrhů na jejich zefektivnění.
7. Samostatná příprava analýz, stanovisek, posudků a podkladů pro orgány činné v trestním řízení.
8. Příprava podnětů příslušným orgánům státní správy k odstranění nedostatků a protiprávního stavu tam, kde není kompetence svěřena ČIŽP.
9. Spolupráce na vyjádření dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
10. Spolupráce s ostatními odbornými odděleními ČIŽP,
11. Spolupráce s příslušnými orgány v oblasti ochrany lesa a ochrany přírody.
12. Zpracování stanovisek k žádostem o podporu ze Státního fondu životního prostředí a vyjádření k závěrečnému vyhodnocení závazků ze smlouvy vyplývajících.
13. Sledování stavu a vývoje vědy a techniky v oblasti ochrany lesa a poskytování odborné pomoci v této oblasti. Seznamování se s novými zákony, nařízeními, normami apod., týkajícími se problematiky ochrany lesa.
14. Využití dostupných výstupů a analýz z uživatelského softwaru v oblasti ochrany lesa. Testování a aplikace softwarového vybavení v rámci oblasti ochrany lesa, zpracování výstupů a analýz z tohoto uživatelského software.
15. Zajišťování a koordinace sběru dat a jejich svodné zpracování pro potřebu inspekční a dozorové činnosti.
16. Samostatná příprava odborných podkladů a zpracování písemných výstupů na základě žádostí o sdělení informací.
17. Zpracování připomínek a námětů k předloženým návrhům nové legislativy v oblasti ochrany lesa.
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného nebo žádosti o jmenování na služební místo představeného (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 12.10. 2021, tj. v této lhůtě
. zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9,
. osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
. podané v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu podatelna@cizp.cz nebo
. podané prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: zr5efbb).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „2. kolo výběrového řízení L45501 vedoucí oddělení ochrany lesa OI Hradec Králové v ČIŽP.“

První kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Trávníček
Telefon: 495 211 402
E-mail: lukas.travnicek@cizp.cz

Referenční číslo ÚP: 23162960771
Poslední aktualizace: 30.9.2021

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 16.10.2021.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů